Wat is een salaris?

salaris

Wat is nu precies een salaris? Een werknemer die van een werkgever maandelijks een vast bedrag ontvangt (soms uurloon of salaris genoemd). Een werknemer die voor een verzekeringsmaatschappij werkt, kan bijvoorbeeld een uurloon van $50 per uur betaald krijgen.

Wat is een werkgeversvrijstelling? Een werkgeversvrijstelling is het bedrag waarmee de werknemer recht zou hebben op een salaris of loon plus uitkeringen. In de Verenigde Staten wordt dit bedrag bepaald door een ingewikkelde formule die rekening houdt met factoren zoals het aantal jaren dat de werknemer voor het bedrijf heeft gewerkt, hoe lang hij daar al in dienst is, en zijn leeftijd. Er zijn ook situaties waarin werknemers in bepaalde omstandigheden overuren moeten uitbetaald krijgen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een werknemer werkzaamheden verricht die buiten de normale omvang van zijn dienstbetrekking vallen (zoals een ontmoeting met een patiënt op de eerste hulp of het helpen bij de bouw van een nieuw kantoorgebouw).

Wat zijn enkele van de verschillende soorten secundaire arbeidsvoorwaarden die werkgevers aanbieden? Sommige bedrijven bieden hun werknemers medische voordelen, zoals tandarts- en gezichtszorg, maar ook arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, verzekeringen voor werknemerscompensatie en andere verzekeringsachtige voordelen. Deze voordelen verschillen aanzienlijk van bedrijf tot bedrijf. Daarnaast bieden veel bedrijven incentives, zoals vrije tijd en winstdeling, aan werknemers die op bepaalde gebieden werken of bepaalde kwalificaties hebben.


Wat is een salaris?